STARTSIDA ¦ MEDLEMMAR ¦ STYRELSE ¦ KONFERENSER ¦ ÅRSMÖTE ¦ STIPENDIUM ¦ LÄNKAR ¦ CERTIFIERING

 

Ny medlem i Svensk Förening för Cariologi

 

Du som är intresserad av forskning, undervisning och kliniska ämnen i cariologi är varmt välkommen som ny medlem. För en ringa peng får du tillgång till ett unikt nätverk. I Svensk Förening för Cariologi förenas Allmäntandvårdaren, Specialisten, Läraren, Producenten, Forskaren och Administratören för effektivt erfarenhetsutbyte. Föreningen behandlar allt från individbaserad prevention till reparation av uppkomna skador.

 

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära.  Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet. 

 

För medlemmarna anordnas varje år en ämneskonferens, ett medlemsstipendium på 10 000 kr delas ut, det finns möjlighet att deltaga med forskningsrapport vid Odontologiska Riksstämman och inbjudan till aktuella konferenser, kongresser och föreläsningar annonseras via föreningen.

 

Har Du synpunkter så hör gärna av Dig till styrelsen som från och med årskiftet till 2014 sitter i Umeå.

Årsavgiften är 200 kr och vi emotser tacksamt detta belopp för medlemskap på PlusGirokonto 20 71 63-7.

Kom ihåg att ange vem pengarna kommer från, arbetsplats, adress, telefon och e-mail!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT

Nästa Ämneskonferens blir i Stockholm den 14-15 augusti 2014

 

Nästa Riksstämma blir i Stockholm 13-15 november 2014

 

Svensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Christian Björck 2014-01-30