Svensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Nancy Piltan 2016-05-14

Välkommen till hemsidan för Svensk Förening för Cariologi

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära.  Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.