Svensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Nancy Piltan 2016-05-14

AKTUELLT

OBS

2018 Ämneskonferens

16-17 augusti i  Stockholm

Ordförande:        Hans Sandberg     


                  Hans.Sandberg@ki.se


Vice ordförande: Alfheidur Astvadsdottir

                        

                            Alfheidur.Astvadsdottir@ki.se 


Kassör:                Anita Häggblom

          

                            Anita.Haggblom@ki.se


Sekreterare:      Marie Borgeström Larsson

                  

                           Marie.Borgestrom.Larsson@ki.se


Webbmaster:     Hans Sandberg

                    

                            Hans.Sandberg@ki.se


Ledamot:             Vakant

Styrelsemöte

Styrelse 2017-2019