STARTSIDA ¦ MEDLEMMAR ¦ STYRELSE ¦ KONFERENSER ¦ ÅRSMÖTE ¦ STIPENDIUM ¦ LÄNKAR ¦ CERTIFIERING 
 

Vid föreningens årsmöte 2012 antogs en utbildningsplan för att erhålla certifiering inom ämnet cariologi. Utbildningen ska till omfattning och innehåll motsvara en specialistutbildning inom andra ämnen. En arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna har gemensamt tagit fram utbildningsplanen.

 

För att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi ska kunskaper och färdigheter bedömas av externa bedömare. För detta har föreningen utsett ett utbildningsråd bestående av en representant från varje fakultet/institution samt en representant för landstingen. Utbildningsrådets uppdrag är att bedöma individuella utbildningsplaner och examinera certifieringstandläkare samt vid behov revidera utbildningsplanen.

 

Utbildningsrådet består av följande medlemmar:

Peter Lingström, Göteborg (sammankallande)

Gunnel Hänsel Petersson, Malmö

Ingegerd Johansson, Umeå

Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Ing-Marie Redmo Emanuelsson, Region Skåne

 

Utbildningsplan 2012

 

 

 

 

AKTUELLT

Nästa Ämneskonferens blir i Stockholm den 14-15 augusti 2014

 

Nästa Riksstämma blir i Stockholm 13-15 november 2014

 

 

 

 


 

Svensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Christian Björck 2014-01-30