Välkommen till Svensk Förening för Cariologi

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.

 
 
 
 

   AKTUELLT

19-20 augusti 2021 planerat datum för nästa  ämnes- konferens i Umeå


Med vänlig hälsning

Norrlands-kariologerna