Välkommen till Svensk Förening för Cariologi

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkar-högskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.

 
 
 
 

   AKTUELLT


Nästa Riksstämma 15-17 november 2023 i Umeå.


SFFC:s programpunkt:


"Dags för fyllning- Vad ska jag välja och hur ska jag göra?"


Forskningsrapporter i Cariologi.