Välkommen till Svensk Förening för Cariologi

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.

 
 
 
 

   AKTUELLTNästa Ämneskonferens 24-25 augusti 2023 i Göteborg
Nästa Riksstämma 15-17 november 2023 i Umeå