Välkommen till Svensk Förening för Cariologi

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.

 
 
 
 

   AKTUELLT

Nästa Ämneskonferens 25-26 augusti 2022 i Malmö
Nästa Riksstämma 16-18 november 2022 i Göteborg