Välkommen till Svensk Förening för Cariologi

Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.

 
 
 
 


Svensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Nancy Piltan 2016-05-14

   AKTUELLT

Det är med tunga hjärtan vi meddelar att vi under rådande omständigheter har beslutat att skjuta upp ämneskonfe-rensen i Umeå till 2021.


På återseende då om vi inte ses innan! Sköt om er!

 

Med vänlig hälsning

Norrlands-kariologerna