Ny medlem i Svensk Förening för Cariologi

Du som är intresserad av forskning, undervisning och kliniska ämnen i cariologi är varmt välkommen som ny medlem!


För en ringa peng får du tillgång till ett unikt nätverk. I Svensk Förening för Cariologi förenas Allmäntandvårdaren, Specialisten, Läraren, Producenten, Forskaren och Administratören för effektivt erfarenhetsutbyte. Föreningen behandlar allt från individbaserad prevention till reparation av uppkomna skador.


Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.


För medlemmarna anordnas varje år en ämneskonferens, ett medlemsstipendium på 10 000 kr delas ut, det finns möjlighet att deltaga med forskningsrapport vid Odontologiska Riksstämman och inbjudan till aktuella konferenser, kongresser och föreläsningar annonseras via föreningen.


Årsavgiften är 200 kr och vi emotser tacksamt detta belopp för medlemskap på PlusGirokonto 20 71 63-7.

Kom ihåg att ange ditt namn och e-mail!

   AKTUELLT


Nästa Ämneskonferens 22-23 augusti 2024 i Stockholm


Nästa Riksstämma 12-14 november 2024 i Göteborg


ORCA
3-6 juli 2024 Kreta


CED/NOF IADR
Oral Health Research Congress
12-14 sept. 2024 Geneve