Certifiering

Vid föreningens årsmöte 2012 antogs en utbildningsplan för att erhålla certifiering inom ämnet cariologi. Utbildningen ska till omfattning och innehåll motsvara en specialistutbildning inom andra ämnen. En arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna har gemensamt tagit fram utbildningsplanen.

 

För att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi ska kunskaper och färdigheter bedömas av externa bedömare. För detta har föreningen utsett ett utbildningsråd bestående av en representant från varje fakultet/institution samt en representant för landstingen. Utbildningsrådets uppdrag är att bedöma individuella utbildningsplaner och examinera certifieringstandläkare samt vid behov revidera utbildningsplanen.

 

Utbildningsrådet består av följande medlemmar:

Peter Lingström, Göteborg (sammankallande)

Gunnel Hänsel Petersson, Malmö

Ingegerd Johansson, Umeå

Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Ing-Marie Redmo Emanuelsson, Region Skåne


Utbildningsplan 2012

 

Certifieringstandläkare (CT) i CariologiSvensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Nancy Piltan 2016-05-14

   AKTUELLT

19-20 augusti 2021 planerat datum för nästa  ämnes- konferens i Umeå


Det är med tunga hjärtan vi meddelar att vi under rådande omständigheter har beslutat att skjuta upp ämneskonfe-rensen i Umeå till 2021.


På återseende då om vi inte ses innan! Sköt om er!

 

Med vänlig hälsning

Norrlands-kariologerna