Certifiering

Vid föreningens årsmöte 2012 antogs en utbildningsplan för att erhålla certifiering inom ämnet cariologi. Utbildningen ska till omfattning och innehåll motsvara en specialistutbildning inom andra ämnen. En arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna har gemensamt tagit fram utbildningsplanen.

 

För att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi ska kunskaper och färdigheter bedömas av externa bedömare. För detta har föreningen utsett ett utbildningsråd bestående av en representant från varje fakultet/institution samt en representant för landstingen. Utbildningsrådets uppdrag är att bedöma individuella utbildningsplaner och examinera certifieringstandläkare samt vid behov revidera utbildningsplanen.

 

Utbildningsrådet består av följande medlemmar:

Gunnel Hänsel Petersson, Malmö (sammankallande)

Peter Lingström, Göteborg

Ingegerd Johansson, Umeå

Lars Gahnberg, Stockholm

Ing-Marie Redmo Emanuelsson, Region Skåne


Utbildningsplan 2012

 

Certifieringstandläkare (CT) i Cariologi


   AKTUELLT


Nästa Ämneskonferens 22-23 augusti 2024 i Stockholm


Nästa Riksstämma 12-14 november 2024 i Göteborg


ORCA
3-6 juli 2024 Kreta


CED/NOF IADR
Oral Health Research Congress
12-14 sept. 2024 Geneve