AKTUELLT

Det är med tunga hjärtan vi meddelar att vi under rådande omständigheter har beslutat att skjuta upp ämneskonfe-rensen i Umeå till 2021.


På återseende då om vi inte ses innan! Sköt om er!

 

Med vänlig hälsning

Norrlands-kariologerna