Styrelse 2020-2022

Ordförande:         Gunnel Hänsel Petersson      


                   Gunnel.Hansel-Petersson@mau.seVice ordförande:  Kerstin Larsson


                            Kerstin.M.Larsson@mau.se

         


Kassör:                Anders Hedenbjörk Lager

           

                            Anders.Hedenbjork.Lager@mau.seSekreterare:        Viveca Andersson-Plyming

                   

                            Viveca.Andersson-Plyming@mau.seWebbmaster:       Viveca Andersson-Plyming

                   

                            Viveca.Andersson-Plyming@mau.seLedamot:             Marie Nordström


                            Marie.Nordstrom@mau.se


Styrelsemöten


2020

2020-05-26 Protokoll

2020-04-17 Protokoll

2020-03-20 Protokoll

2020-02-14 Protokoll

2020-01-17 Konstituerande styrelseprotokoll


2019

2019-04-10 Sammanfattning möte

2019-02-07 Protokoll

2019-01-15 Protokoll


2018

2018-10-10 Protokoll


2017

2017-10-25 Protokoll

2017-08-18 Mötesanteckningar i samband med Ämneskonferens Göteborg 

2017-06-28 Protokoll

2017-06-19 Protokoll

2017-05-04 Protokoll

2017-03-27 Protokoll

2017-03-06 Protokoll

2017-02-13 Protokoll

2017-02-01 Protokoll (Konstituerande möte Sthlm)


2013

2013-12-05 Protokoll

2013-09-24 Protokoll

2013-08-21 Protokoll

2013-06-03 Protokoll

2013-02-20 Protokoll


2012

2012-12-06 Protokoll

2012-10-31 Protokoll

2012-09-10 Protokoll

2012-05-10 Protokoll

2012-03-15 Protokoll

2012-01-18 Protokoll


2011

2011-09-14 Protokoll

2011-05-26 Protokoll

2011-04-05 Protokoll

2011-02-22 Protokoll

2011-01-19 Protokoll


2010

2010-09-15 Protokoll

2010-06-23 Protokoll

2010-03-03 Protokoll


2009

2009-12-02 Protokoll

2009-09-25 Protokoll

2009-09-09 Protokoll

2009-06-03 Protokoll

2009-05-08 Protokoll

2009-04-24 Protokoll

2009-04-03 Protokoll

2009-03-13 Protokoll

2009-03-04 Protokoll

2009-02-11 Protokoll

2009-01-21 Protokoll


2008

2008-11-12 Protokoll

2008-06-11 Protokoll

2008-05-07 Protokoll   Bilaga: Styrelsepärmar

2008-04-02 Protokoll

2008-02-06 Protokoll

2008-01-30 Protokoll

2008-03-12 Protokoll

2008-01-23 Protokoll


2007

2007-12-13 Protokoll   Bilaga: Förslag Doktorandstipendium

2007-10-10 Protokoll

2007-08-21 Protokoll

2007-06-14 Protokoll

2007-04-25 Protokoll

2007-02-28 Protokoll


2006

2006-12-12 Protokoll I

2006-12-12 Protokoll II

2006-10-03 Protokoll

2006-08-21 Protokoll

2006-04-27 Protokoll

2006-01-24 Protokoll


2005

2005-11-16 Protokoll

2005-06-08  ProtokollSvensk Förening för Cariologi.  Sidan uppdaterad av Nancy Piltan 2016-05-14

   AKTUELLT

Det är med tunga hjärtan vi meddelar att vi under rådande omständigheter har beslutat att skjuta upp ämneskonfe-rensen i Umeå till 2021.


På återseende då om vi inte ses innan! Sköt om er!

 

Med vänlig hälsning

Norrlands-kariologerna